Innkvartering

Under festivalen vil vi benytte to av våre tilhørende skoler til innkvartering.

  • Nordbyen Skole
    Fantastisk flott uteområde, med apejungel, turnbasseng og tarzanområde. Passer godt for korps med yngre besetning.
  • Bergmo Undomsskole
    Ligger nærmere sentrum enn hva Nordbyen skole gjør. Relativt nyoppusset skole med fin beliggenhet.

Nærmere informasjon om innkvarteringen og hvilken skole de forskjellige korpsene skal ligge på, kommer etterhvert.