Program

Programmet blir endret til festivalen i 201x.

Tidligere program:

FREDAG 25.05:
- Fra kl. 18.00: Innkvartering for skolekorpsene på skolene i Molde.
- Kl. 20.00-22.00: Kveldsmat.

LØRDAG 26.05:
- Kl. 08.00-09.30: Frokost på skolene.
- Kl. 10.00-11.00: Innmarsjering av korpsene.
- Kl. 11.00-12.00:  Åpning av Molde Korpsfestival på Rådhusplassen. Taler av bl.a. NMF og Molde Korspfestival.
- Kl. 12.00-16.00: Spilleoppdrag rundt på bestemte plasser i Molde by.
- Kl. 13.00-15.00: Middag i Rådhuset.
- Kl. 14.00-17.00: Øvelsesespilling i Bjørnsonhuset.
- Kl. 17.30-20.00: Aktiviteter. Valg mellom enten Moldebadet, kino, bowling, eller luftgevær/bordtennis.
- Kl. 20.00-23.00: Diskotek med både livemusikk og dj.

SØNDAG 27.05:
- Kl. 09.00-10.30: Frokost.
- Kl. 11.00-11.30: Oppstilling før marsjering.
- Kl. 11.30-13.00: Innmarsjering, for alle korps, i Molde sentrum.
- Kl. 12.30-13.00: Marsjkonkurranse for korps som er med i konkurransen.
- Kl. 13.00-14.00: Varm lunsj.
- Kl. 13.30-14.00: Premiering av korps som har deltatt i marsjkonkurransen.
- Kl. 14.00-14.30: Takketaler og god tur hjem.