Hovedkomite

Hovedkomiteen for Molde Korpsfestival 2012 består av flere personer fra arrangørkorpset Kviltorp og Nordbyen Skolekorps.

En vellykket festival kan imidlertid ikke gjennomføres uten aktiv innsats fra alle foresatte og musikanter.

Molde Korpsfestival dekorasjon

 

Verv Navn Telefon E-post
Leder, beredskapsleder Karen Angvik  415 33 330 post@moldekorpsfestival.no, karen.angvik@nov.com
Markedsansvarlig Asbjørn Ulriksborg asbjorn.ulriksborg@brunvoll.no
Innkvartering Kari Rundmo karirund@online.no
Bespisning Geir Sæther geiraslak@gmail.com
Teknisk stab Rolf Christer Olsen rolfchrister.olsen@nov.com
Økonomi Stig Talleraas stalleraas@hotmail.com
Logistikk og IT Jostein Ødegård jostein.odegaard@nov.com